Funktioner


  • Fleranvändarsystem
  • Kundregister
  • Multipla affärsområden
  • Orderhantering
  • Multipla ordernummerserier
  • Automatiskt årsprefix för ordernummer
  • Rapportgenerator
  • Tidrapportering med attestfunktion
  • Dokumenthantering