Idé


OrderKontroll är ett orderhanteringssystem där ambitionen varit under utvecklingen att det ska vara det bästa av alla världar.

Systemet ska vara det första man ser innan man börjar arbeta och det sista man fyller med information innan man åker hem för dagen.orkotps

Tanken är att systemet ska vara tidsbesparande samtidigt som det ger kontroll över hur arbetad tid disponeras.

Systemet ska underlätta utfakturering.

Det ska vara möjligt att nå systemet oavsett var man befinner sig, det enda som ska krävas är en anslutning mot Internet!